Phelisanong

PhelisanongHousesSmall.jpg

Wrth odre mynyddoedd Maluti mae cymuned arbennig wedi ei sefydlu gan bobl anabl a phobl sy’n byw gyda HIV/ AIDS. Yr enw arni yw Phelisanong ac ystyr yr enw hwnnw yw ‘gyda’n gilydd rydym yn gweithio i fyw’ yn Sesotho. Mae’r gymuned yn cynnig cartref ac ysgol i blant anabl a phlant amddifad ynghyd â gardd a thair perllan sy’n darparu bwyd ac incwm i’r plant amddifad a’r rhai ar y rhaglen HIV/AIDS.

Emyr_beekeeping_2sm.jpg

 

Rhoddwyd cyngor a hyfforddiant ar gadw gwenyn gan gyfranogwr ar y rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol, ac mae’r gwaith hwn bellach yn cael ei ddatblygu gyda’r gymuned leol, ynghyd â phrosiect amaethyddol bach.