LLam Llythrennedd Lesotho

Allwch chi ddychmygu dysgu darllen heb lyfr?

Addysgir plant Basotho yn Sesotho a Saesneg a hynny’n aml gydag ychydig iawn o adnoddau ac eithrio bwrdd du a sialc. Drwy gydol eu haddysg maent yn cael eu taflu i mewn i'r pen dwfn drwy ymdrwythiad ieithyddol heb unrhyw gefnogaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol. Mae athrawon a dysgwyr wedi’u cyfyngu ar lefel annirnadwygan ddiffyg adnoddau a hyfforddiant o'r fath.

Mae Llam Llythrennedd Lesotho yn gweithio law yn llaw â'r Cwricwlwm Ysgol Gynradd Integredig newydd yn Lesotho drwy ddarparu llyfrau a gweithdai hyfforddiant i athrawon ysgolion cynradd. Rydym yn cefnogi cynnwys thematig newydd y cwricwlwm drwy ddarparu cynlluniau darllen lefel briodol, llyfrau stori a llyfrau lluniau ffeithiol. Rydym yn cynnal gweithdai ar Ffoneg, darllen ac ysgrifennu strategaethau, ac asesu ar gyfer dysgu sydd oll yn anelu at feithrin hyder ac annibyniaeth athrawon a dysgwyr.

Darllenwch y stori hyd yma 

 

 

Rhowch gyfraniad i Lam Llythrennedd Lesotho

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd