Glyn O. Phillips

Trist yw nodi ymadawiad un o gyfeillion cynnar a chyson Dolen Cymru, sef yr Athro Glyn O. Phillips.  Roedd Glyn yn un o’r grŵp bychan a fu’n gyfrifol am droi yr uchelgais o alluogi Cymru i weld y byd trwy ei llygaid ei hun i fodolaeth ac i wneud hynny yn benodol trwy greu cysylltiad gyda chenedl arall, ymhell o Gymru, ar batrwm y cytundebau rhwng-ddinesig a welwyd ar ôl yr ail ryfel byd. 

Roedd meddylfryd rhyngwladol yn ail natur i Glyn.  O dan ei lywyddiaeth fel Prifathro, roedd Athrofa Gogledd-Ddwyrain Cymru wedi datblygu cysylltiadau a phartneriaethau gyda nifer o sefydliadau tramor, o Sudan ac Oman i Balesteina a’r Unol Daleithiau ac roedd ei weithgarwch gwyddonol  -  sef ei faes academig ei hun  -  yn ehangach fyth.

Oherwydd ei gymorth, nid annisgwyl oedd mai yng Nghanolfan Ryngwladol yr Athrofa yn Wrecsam y cynhaliwyd y cyfarfod lle penderfynnwyd cysylltu ȃ Lesotho yn benodol, gyda’r awgrym i sefydlu cyfundrefn partneriaeth a chyfeillgarwch gyda’r wlad, awgrym a groesawyd yn gynnes gan y wlad honno.  A dyna Ddolen Cymru yn dod i fodolaeth.

Ac nid yn y cyfnod genedigol yn unig y gwelwyd cefnogaeth Glyn.  Roedd o hyd yn fodlon i aelodau ei staff gyfranu i’r gwaith datblygu a pharatoi ac yno, yng Nhanolfan Rhyngwladol yr Athrofa, y gwelwyd sefydlu Canolfan weithredol, sef pencadlys cyntaf Dolen Cymru, gyda swyddog wedi ei benodi i arwain y gwaith.

Ar ol ymddeol, cytunodd Glyn i barhau fel Ymgynghorydd a gyda’i brofiad o drafod cytundebau gyda chyrff ariannu a’i reddf ynglyn ȃ beth fyddai’n gweithio a beth ddim, roedd ei gyngor o hyd yn werthfawr.  Gyda’i farwolaeth, mae Dolen Cymru wedi colli un o’i harloeswyr cynharaf ac un o’i noddwyr pwysicaf.

 

Geraint O. Thomas


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.
Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd