Dysgu yn Lesotho

Yma gallwch ddysgu am ein gwaith yn y maes addysg mewn ysgolion a cholegau.

Rydym yn gweithio’n galed i helpu pob plentyn yn Lesotho i gael yr addysg y mae ganddo’r hawl iddo.

Mae Dolen Cymru’n sylweddoli pwysigrwydd addysg fel arf i greu dealltwriaeth a goddefgarwch, er mwyn codi pobl o dlodi a chreu dinasyddion byd-eang gweithgar. Gyda dim ond chwarter plant ysgolion cynradd Lesotho yn mynd yn eu blaenau i gael addysg uwchradd mae nifer o heriau i’w hwynebu.

Mae Dolen Cymru’n cefnogi addysgwyr ac ysgolion yng Nghymru a Lesotho mewn nifer o ffyrdd. Mae’r rhain yn amrywio o’r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho, sy’n rhoi cyfle i athrawon o Gymru weithio mewn ysgolion yn Lesotho am 6 mis, i’n rhaglenni cysylltu ysgolion ac ymweliadau rhwng y ddwy wlad sy’n rhoi cyfle i ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru greu cysylltiadau cynaliadwy gydag ysgolion yn Lesotho.

Nod ein holl waith addysgol yw ceisio datblygu cysylltiadau hirdymor sy’n gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl yng Nghymru a Lesotho.

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd