Cysylltu Ysgolion

Moyeni-glanymor_web.jpg

Mae Dolen Cymru wedi creu cysylltiadau rhwng ysgolion yng Nghymru ac Affrica, gan gyrraedd dros 40,000 o ddisgyblion yng Nghymru. Mae cyfle i’r ysgolion cyswllt arwain y ffordd y mae pentref byd-eang yn cael ei ddatblygu. Trwy gyfnewid syniadau, llythyrau, gwerthoedd, prosiectau a chael cyfle i gymryd rhan mewn ymweliadau, mae plant y ddwy wlad wedi datblygu dealltwriaeth ehangach o faterion rhyngwladol ac mae wedi bod yn fodd iddynt ddatblygu cyfeillgarwch rhyngwladol a chyfoethogi eu bywydau trwy ryngweithio.    

Mae Dolen Cymru’n gweithio gyda nifer o ysgolion sy’n enghreifftiau rhagorol o’r ffordd y mae cysylltiadau rhyngwladol yn gallu ategu a chyfoethogi Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn y cwricwlwm ac ymgorffori’r ethos yn y gymuned ehangach. Trwy ddarparu’r cyfleoedd hyn i lunio cynghrair rhyngwladol, gallwn nid yn unig roi’r addysg orau bosibl i blant yng Nghymru a Lesotho ond gallwn hefyd roi cyfle iddynt ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r byd ehangach a’u rôl ynddo fel dinasyddion byd-eang.

Mae Dolen Cymru wedi gweithio gyda’r Cyngor Prydeinig i hwyluso ysgolion cyswllt i gyfnewid staff addysgu a disgyblion fel rhan o’r cynllun Cysylltu Ystafelloedd Dosbarth. Bydd Dolen Cymru’n helpu i gefnogi ysgolion ym mhob agwedd o’r cynllun hwn a hwyluso ymweliadau i athrawon o’r ddwy wlad i ymweld ag ysgolion ei gilydd.

Y cam cyntaf yw bod eich ysgol yn ymuno â Dolen Cymru ac yna byddwn yn dod o hyd o ysgol yn Lesotho i chi gysylltu â hi. Fel ysgol gyswllt bydd gennych fynediad hefyd at bob math o adnoddau dysgu yn ogystal â chymorth gyda fisâu.

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd