Cymhwysedd

Cymhwysedd

  • Rhaid i chi fod yn athro cymwys/athrawes gymwys o Gymru neu sy’n addysgu mewn ysgol yng Nghymru
  • Rhaid i chi gael pasbort sy’n ddilys am o leiaf 6 mis cyn yr ymadawiad
  • Rhaid i chi fod yn barod i addasu, yn hyblyg, yn agored i ymdopi âdiwylliant a hinsawdd newydd
  • Rhaid i chi fod ag iechyd corfforol a meddyliol da

 

Cyflog

  • Byddwch yn derbyn tâl misol i’ch cynorthwyo âchostau byw yn ystod eich cyfnod ar leoliad (ni fydd hwn yn talu am forgais/rhent/treth na chyfraniadau pensiwn gan eich bod yn wirfoddolwr(aig))
  • Cewch docyn awyren dwy ffordd i Lesotho a chostau teithio yn y wlad i gyrraedd eich lleoliad yn Thaba Tseka
  • Byddwch wedi’ch cynnwys dan ein polisi yswiriant yn ystod eich cyfnod ar leoliad

 

EBOSTIWCH eich ffurflen i [email protected]

 

Cysylltwch â’n Swyddog Addysg ar 02920 497390 am fwy o wybodaeth neu ddarllenwch y Cwestiynau Cyffredin.

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd