Beth sy’n digwydd yn 2015

Yn Lesotho

Bydd Rhaglen Lleoli Athrawon Lesotho 2015 yn canolbwyntio ar weithredu Ffoneg a Darllen ymhellach mewn ysgolion allweddol yn Quthing. Bydd ysgolion 'model' yn cael eu creu lle mae’r athrawon o Gymru wedi’u lleoli fel bod cydweithwyr eraill o Basotho yn gallu ymweld ac arsylwi arfer llythrennedd da. Byddant hefyd yn cael eu noddi i fod yn rhan o raglen Academi Rygbi Lesotho ac yn mynd ar gwrs hyfforddiant 10 wythnos gyda thîm Rygbi Lesotho. Cynhelir hefyd hyfforddiant anghenion addysgol arbennig wedi’i hwyluso gan Mary Oliver fel rhan o'i lleoliad ar y Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol, ar y cyd ag IDAL (Cymdeithas Anableddau Deallusol Lesotho).

Y prif bwyntiau ffocws ar gyfer LTPP 2015 yw:

  • Adeiladu partneriaethau
  • Modelu arfer da 
  • Llythrennedd ar draws yr ysgol
  • Strategaethau asesu ar gyfer dysgu 
  • Cymorth Cwricwlwm ac arferion cynaliadwy 

Bydd Llam Llythrennedd Lesotho 2015 yn symud i ardal Mount Moorosi yn Quthing ar y cyd â School Aid a thîm LTPP. Bydd y prosiect yn datblygu drwy gyllid ychwanegol ar gyfer monitro a gwerthuso effeithiol, hyfforddiant ychwanegol i swyddogion addysg a chydlynwyr ffoneg gydag ymweliad neu leoliad cilyddol posibl ar gyfer 3 athro o Basotho yng Nghymru yn ystod mis Medi 2015.

Yng Nghymru

Bydd aelodau tîm LTPP 2015 yn gweithio'n agos gydag ysgolion cyswllt newydd ar ôl dychwelyd i Gymru ym mis Mehefin i godi ymwybyddiaeth am Lesotho a Dolen Cymru. Bydd yr athro’n gweithio ar sail llawn amser yn yr ysgol am 2 wythnos, a hynny ar draws pob ystod oedran yn dysgu gwersi, arwain gwasanaethau a chefnogi athrawon. Bydd hefyd yn arwain cyfarfod / hyfforddiant staff i ddangos yr adnoddau TGCh sydd ar gael i’r athrawon a gadael iddynt ymgyfarwyddo â'r arteffactau. Bydd athrawon LTPP yn arwain y ffordd â chasglu llyfrau heb eu defnyddio ar gyfer Llam Llythrennedd a chodi arian ym mis Gorffennaf 2015. 

Rhaglen Lleoli Athrawon Cymru (WTPP)

Mae'n bleser gennym yn Nolen Cymru allu cynnig rhaglen lleoli athrawon newydd ar gyfer 2015. Rydym yn dathlu 30 mlynedd o gysylltu ein gwledydd ac eleni hoffem wahodd 3 athro Ysgol Gynradd o Quthing i gael eu lleoli yng Ngorllewin Cymru am ddau fis. Bydd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ynghyd â'r cyfweliadau ym mis Ebrill 2015.

Hoffech chi gymryd rhan?

Ymgeisiwch am LTPP 2016

Ymunwch â ni a chymryd rhan yn ein rhaglen cysylltu ysgolion

Ymunwch â ni a dewch i’n digwyddiadau eleni

Rhowch gyfraniad i Lam Llythrennedd Lesotho


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.
Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd