Academi Rygbi Lesotho

 

 

Mae Dolen Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Ffederasiwn Rygbi Lesotho i ddosbarthu rhaglen rygbi i blant ysgol yn Lesotho. Lansiodd yr academi yn Mis Medi 2014.

Fydd y rhaglen yma yn gweithio gydag ysgolion i gyflwyno plant i rygbi tra’n hyrwyddo negeseuon pwysig ynglŷn â byw yn iach. Mewn gwlad hynod o dlawd, lle mae 1 mewn 4 o’r boblogaeth yn dioddef o HIV, mae rygbi yn gallu cynnig plant i fod yn rhan o dîm ac yn rhoi rhywbeth iddynt weithio’n galed at rywbeth, tra hefyd yn eu dysgu nhw am faterion iechyd cyffredin a sut i’w hosgoi.

Dechreuodd y rhaglen beilot yn Mis Hydref 2014 ac mae popeth yn mynd yn dda. Fydd y lansiad llawn yn 2015, ac yn gweithio gyda 40 o ysgolion.

Dechreuwyd y rhaglen gan Dan Aylward, a wariodd dwy flynedd yn gweithio i Lywodraeth Lesotho yn Maseru.

Gallwch ddarllen am ei ymweliad diweddar i lansio’r rhaglen yma

Mae’n costio £300 i rhedeg cwrs rygbi mewn ysgol yn Lesotho.

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd