Academi Rygbi

 

Mae’n costio £300 i rhedeg cwrs rygbi mewn ysgol yn Lesotho.

 LRA-posts.jpg

 

Fydd y rhaglen yma yn gweithio gydag ysgolion i gyflwyno plant i rygbi tra’n hyrwyddo negeseuon pwysig ynglŷn â byw yn iach. Mewn gwlad hynod o dlawd, lle mae 1 mewn 4 o’r boblogaeth yn dioddef o HIV, mae rygbi yn gallu cynnig plant i fod yn rhan o dîm ac yn rhoi rhywbeth iddynt weithio’n galed at rywbeth, tra hefyd yn eu dysgu nhw am faterion iechyd cyffredin a sut i’w hosgoi.

 

Rugbywelsh_edited-1.jpg 

 

Mae modd didynnu’r dreth o gyfraniadau