Ein Noddwr Brenhinol

Ym mis Mawrth 2007, penodwyd y Tywysog Harry yn Noddwr Dolen Cymru. Roedd Dolen Cymru yn hynod falch o groesawu Noddwr sydd wedi dangos cymaint o ymrwymiad personol i bobl Lesotho, gan iddo fod yn dyst i gynhesrwydd ei phobl ac i'r angen mawr sy'n bodoli yno pan fu'n ymgymryd â lleoliad yn Lesotho yn ystod ei flwyddyn i ffwrdd yn 2004.

 ‘Rwy' mor falch o fod yn gysylltiedig â Dolen Cymru. Mae'r gwaith y mae'n ei wneud wrth gynorthwyo ac annog mudiadau ac unigolion yng Nghymru i sefydlu cysylltiadau a meithrin cyfeillgarwch gyda'u cymheiriaid yn Lesotho yn hollol amhrisiadwy.

Rwy'n gwybod o'm gwaith fy hun yn Lesotho pa mor bwysig y mae cysylltiadau o'r fath ac rwy'n rhoi fy nghefnogaeth lwyr i Dolen Cymru a'i ymdrechion sylweddol i ddatblygu cysylltiadau â mudiadau sydd â diddordebau cyffredin, fel fy sefydliad innau, Sentebale, ac i adeiladu ar y ddealltwriaeth a'r cydweithio gwych sy'n bodoli rhwng y ddwy genedl.

Fel Noddwr, hoffwn eich llongyfarch yn ddiffuant am bopeth y mae Dolen Cymru wedi'i gyflawni ac edrychaf ymlaen at fy nghydgysylltiad â chi.’

Harry

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd