Adnoddau

Mae gennym becyn adnoddau dysgu i ysgolion sy’n gysylltiedig â Dolen Cymru Lesotho. 

Mae yna sawl mantais i’ch ysgol os ymunwch â ni. Am ddim ond £20 y flwyddyn cewch:

  • amrywiaeth o adnoddau dysgu
  • cymorth gyda chanfod ysgol yn Lesotho i chi gysylltu â hi
  • syniadau y gallwch weithio gyda’ch ysgol gyswllt arnynt
  • cymorth gydag archebu ymweliadau cytbwys i’ch ysgol gyswllt
  • cymorth gyda theithio i Lesotho a chostau o fewn y wlad
  • cymorth gyda chymwysiadau Visa i’ch cydweithwyr Basotho

 

Lawrlwythwch ffurflen i gysylltu eich usgol nawr

 

Lawrlwythwch ffurflen gais i gysylltu eich ysgol gydag un y Lesotho

 

Isod mae sampl o’r pecyn hwn a allwch ei ddefnyddio mewn ysgolion. Os ydych yn aelod, cliciwch yma i gael mynediad i becyn adnoddau llawn.

 

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd