Apêl Sychder Lesotho

Mae pridd sych sydd yn brin o law yn y ddwy flynedd diwethaf yn achosi trafferthion enbyd yn Nheyrnas Mynydd Lesotho.  Mae ffynonellau dŵr wedi sychu, mae da byw wedi marw a gallai cymaint ag 1 o bob 3 o bobl Basotho fod angen cymorth bwyd tan y flwyddyn nesaf.

Mae yna gysylltiad wedi bod rhwng Cymru a Lesotho am 30 mlynedd ac mae teuluoedd yn Lesotho wir angen ein cymorth nawr.

dryfield_words-cym.jpg

 

Sut allwch chi helpu

Mae Dolen Cymru yn cefnogi’r elusen Send a Cow Lesotho i ddarparu hadau llysiau i deuluoedd i’w plannu nawr i ddarparu bwyd mewn ychydig wythnosau. 

£15 Gallai ddarparu hadau llysiau i 10 teulu

 

Dyblwch eich arian!

Mae’r Sefydliad Waterloo wedi cynnig £1 am bob £1 a godir gan Dolen.

(Uchafswm a warantir o £10,000)

 Donate-cym.jpg

Bydd pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd