Rhaglenni a Phrosiectau

Yn ogystal â chefnogi unigolion a sefydliadau gyda’u cysylltiadau â Lesotho, mae Dolen Cymru hefyd yn cynnal dwy brif raglen arall – Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho a’r Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol.

Mae’r rhaglen addysgu’n rhoi cyfle i chwech o athrawon sy’n byw neu'n dod o Gymru i dreulio 6 mis yn addysgu yn Lesotho o Ionawr i Fehefin. Mae Cam Llythrennedd Lesotho yn brosiect a ddatblygodd o raglen lleoli athrawon 2013.

Mae’r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cynnig cyfle gwych i weithio am 8 wythnos naill ai yn Lesotho neu Ddwyrain Uganda ar brosiectau sy’n cefnogi’r gwledydd hyn sy’n datblygu ac ymestyn eu sgiliau personol a phroffesiynol. Mae'n cael ei chynnal ar y cyd ag elusen PONT sy’n gweithio ym Mbale, Uganda ar ran Rhaglen Cymru o blaid Affrica Llywodraeth Cymru.

Ystyr Phelisanong yw ‘gyda’n gilydd rydym yn gweithio i fyw’ yn Sesotho, ac mae’r gymuned yn cynnig cartref ac ysgol i blant anabl a bregus. Mae Dolen Cymru wedi bod yn cynorthwyo Phelisanong a’r gymuned leol gyda phrosiect perllan yn ogystal â phrosiect cadw gwenyn.

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd