Rhaglenni a Phrosiectau

Yn ogystal â chefnogi unigolion a sefydliadau gyda’u cysylltiadau â Lesotho, mae Dolen Cymru hefyd yn cynnal dwy brif raglen arall – Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho a’r Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol.

Mae’r rhaglen addysgu’n rhoi cyfle i chwech o athrawon sy’n byw neu'n dod o Gymru i dreulio 6 mis yn addysgu yn Lesotho o Ionawr i Fehefin. Mae Llam Llythrennedd Lesotho yn brosiect a ddatblygodd o raglen lleoli athrawon 2013.

Ystyr Phelisanong yw ‘gyda’n gilydd rydym yn gweithio i fyw’ yn Sesotho, ac mae’r gymuned yn cynnig cartref ac ysgol i blant anabl a bregus. Mae Dolen Cymru wedi bod yn cynorthwyo Phelisanong a’r gymuned leol gyda phrosiect perllan yn ogystal â phrosiect cadw gwenyn.

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd