Lesotho a Chymru

Sut y dechreuodd y cyfan…

Yn ystod Newyn Ethiopia yn 1984 y teimlodd pobl yng Nghymru fod yn rhaid iddynt ymateb i’r angen yn Affrica. Roedd y Gymdeithas Ddinesig yng Nghymru’n awyddus i gydweithio gyda gwlad yn Affrica i ymateb i anghenion pobl trwy gryfhau cysylltiadau rhyngwladol, yn hytrach na dod yn asiantaeth gymorth. Dewiswyd Lesotho oherwydd ei bod gan y wlad nodweddion tebyg i Gymru o ran maint, tirwedd, dwyieithrwydd a threftadaeth ddiwylliannol.

Lansio

Yn 1985 lansiwyd Dolen Cymru fel partneriaeth rhwng Cymru a Lesotho. Trwy ddealltwriaeth a chyfeillgarwch byddai’r ddwy wlad yn ymwneud â’i gilydd, a thrwy ymwneud, yn cydweithio, a byddai cysylltiadau wedi'u cychwyn gan unigolion, cymunedau a mudiadau, yng Nghymru ac yn Lesotho fel ei gilydd, yn arwain at weithredu cyffredin mewn maes penodol.

High_Commisioner_and_Carl_Clowes2.jpg

Hats off to the new link between Lesotho and Wales - March 1985 at the Welsh Office

Yr Uwch Gomisiynydd O T Sefako a Chadeirydd Dolen Cymru, Dr Carl Clowes

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd