Coffi i Lesotho

A allwch chi sbario coffi yr wythnos ar gyfer ein cyfeillion yn Lesotho?

Glanhau dwylo yn Thaba Tseka

 

Rydym ni yn Dolen yn falch i gefnogi gwaith arloesol ar iechyd meddwl,
toiledau a golchi dwylo a gwella canlyniadau addysgiadol ar gyfer dysgwyr
Basotho

Fe ddywedodd Lerato -disgybl ysgol gynradd,

'' Fe ddysgais fy mam-gu...rwy'n ei gweld yn golchi ei dwylo nawr ar ôl y tŷ bach...mae'n atal clefydau rhag lledaenu''

Pa mor rhwydd yw hi i wario £2.50 ar gwpanaid o goffi bob wythnos?

Drwy gyfrannu i Dolen gallwch ein cynorthwyo gyda'n prosiectau dŵr a tholiedau, gwaith iechyd meddwl a rhaglenni addysgiadol mewn ysgolion. Os fydd 100 o bobl yn cyfrannu £2.50 yr wythnos - llai o gost na cappucino ar y Stryd Fawr - fe allem godi £12,000 (yn ogystal â £3000 posibl Gift Aid)

Cyfrannwch nawr


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.
Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd