Addysgu yn Lesotho

MAE CEISIADAU AR GYFER RHAGLEN 2018 YN AGORED

Phonics.png

 

Mae’r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho yn gyfle gwych i weithio yng Ngwlad fynyddig Lesotho, yn Ne Affrica, a  rhannu eich profiadau gydag ysgolion yng Nghymru. Am bum mis a hanner byddwch yn addysgu mewn ysgolion cynradd neu uwchradd yn Lesotho, ac yn cynorthwyo mewn rhai gweithdai hyfforddi athrawon.

Ar ôl dychwelyd byddwch yn treulio pythefnos yng Nghymru’n rhannu’r hyn yr ydych wedi ei ddysgu gydag ysgolion ac athrawon, ac yn datblygu adnoddau Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

 Mae’r rhaglen hon yn gyfle unigryw i ddatblygu’n broffesiynol ac yn antur wych!

Ers 2005 mae’r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho wedi cefnogi dros 60 o athrawon i weithio yn Lesotho a rhannu’r profiad hwnnw gydag ysgolion yng Nghymru.  Mae addysg dros 20,000 o ddisgyblion a 1,000 o athrawon yng Nghymru ac Affrica wedi elwa ar hyn.

 Darllenwch am brofiadau’r athrawon yn Lesotho.

Gwnewch gais nawr ar gyfer ein rhaglen fydd yn dechrau yn Ionawr 2018

Nifer prin o lefydd ar gael, felly ymgeisiwch nawr.

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd