• Featured page

  Addysgu yn Lesotho

  MAE CEISIADAU AR GYFER RHAGLEN 2018 YN AGORED

  Phonics.png

   

  Mae’r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho yn gyfle gwych i weithio yng Ngwlad fynyddig Lesotho, yn Ne Affrica, a  rhannu eich profiadau gydag ysgolion yng Nghymru. Am bum mis a hanner byddwch yn addysgu mewn ysgolion cynradd neu uwchradd yn Lesotho, ac yn cynorthwyo mewn rhai gweithdai hyfforddi athrawon.

  Ar ôl dychwelyd byddwch yn treulio pythefnos yng Nghymru’n rhannu’r hyn yr ydych wedi ei ddysgu gydag ysgolion ac athrawon, ac yn datblygu adnoddau Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

   Mae’r rhaglen hon yn gyfle unigryw i ddatblygu’n broffesiynol ac yn antur wych!

  Ers 2005 mae’r Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho wedi cefnogi dros 60 o athrawon i weithio yn Lesotho a rhannu’r profiad hwnnw gydag ysgolion yng Nghymru.  Mae addysg dros 20,000 o ddisgyblion a 1,000 o athrawon yng Nghymru ac Affrica wedi elwa ar hyn.

   Darllenwch am brofiadau’r athrawon yn Lesotho.

  Gwnewch gais nawr ar gyfer ein rhaglen fydd yn dechrau yn Ionawr 2018

  Nifer prin o lefydd ar gael, felly ymgeisiwch nawr.

  Continue reading →

Am Dolen Cymru

Mae Dolen Cymru’n elusen annibynnol sydd wedi creu dolen unigryw rhwng Cymru a Lesotho. Ers 1985 crëwyd partneriaethau sy’n newid bywydau rhwng cymunedau, ysgolion, sefydliadau iechyd ac unigolion.

Mae Lesotho wedi ei dynodi’n un o’r gwledydd lleiaf datblygedig gan y Cenhedloedd Unedig. Mae'n wlad fynyddig hardd a’r enw a roddir arni’n lleol yw’r ‘Wlad yn yr Awyr’ neu ‘Wlad y Mynydd’. Mae bron i chwarter ei phoblogaeth yn byw gyda HIV/AIDS a’r disgwyliad oes yw 47, ond trwy weithio mewn partneriaeth gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i helpu plant a theuluoedd i gyflawni eu potensial.

 

“Ym maes iechyd, addysg, amgylchedd a chrefydd mae’r bartneriaeth â Chymru wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth a gobaith i’n pobl."

Kenneth Tsekoa, Gweinidog Materion Tramor Lesotho

Darllenwch fwy

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd