• Featured page

  Apêl Sychder Lesotho

  Mae pridd sych sydd yn brin o law yn y ddwy flynedd diwethaf yn achosi trafferthion enbyd yn Nheyrnas Mynydd Lesotho.  Mae ffynonellau dŵr wedi sychu, mae da byw wedi marw a gallai cymaint ag 1 o bob 3 o bobl Basotho fod angen cymorth bwyd tan y flwyddyn nesaf.

  Mae yna gysylltiad wedi bod rhwng Cymru a Lesotho am 30 mlynedd ac mae teuluoedd yn Lesotho wir angen ein cymorth nawr.

  dryfield_words-cym.jpg

   

  Sut allwch chi helpu

  Mae Dolen Cymru yn cefnogi’r elusen Send a Cow Lesotho i ddarparu hadau llysiau i deuluoedd i’w plannu nawr i ddarparu bwyd mewn ychydig wythnosau. 

  £15 Gallai ddarparu hadau llysiau i 10 teulu

   

  Dyblwch eich arian!

  Mae’r Sefydliad Waterloo wedi cynnig £1 am bob £1 a godir gan Dolen.

  (Uchafswm a warantir o £10,000)

   Donate-cym.jpg

  Bydd pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth

  Continue reading →

Am Dolen Cymru

Mae Dolen Cymru’n elusen annibynnol sydd wedi creu dolen unigryw rhwng Cymru a Lesotho. Ers 1985 crëwyd partneriaethau sy’n newid bywydau rhwng cymunedau, ysgolion, sefydliadau iechyd ac unigolion.

Mae Lesotho wedi ei dynodi’n un o’r gwledydd lleiaf datblygedig gan y Cenhedloedd Unedig. Mae'n wlad fynyddig hardd a’r enw a roddir arni’n lleol yw’r ‘Wlad yn yr Awyr’ neu ‘Wlad y Mynydd’. Mae bron i chwarter ei phoblogaeth yn byw gyda HIV/AIDS a’r disgwyliad oes yw 47, ond trwy weithio mewn partneriaeth gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i helpu plant a theuluoedd i gyflawni eu potensial.

 

“Ym maes iechyd, addysg, amgylchedd a chrefydd mae’r bartneriaeth â Chymru wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth a gobaith i’n pobl."

Kenneth Tsekoa, Gweinidog Materion Tramor Lesotho

Darllenwch fwy

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd