Am Dolen Cymru

Mae Dolen Cymru’n elusen annibynnol sydd wedi creu dolen unigryw rhwng Cymru a Lesotho. Ers 1985 crëwyd partneriaethau sy’n newid bywydau rhwng cymunedau, ysgolion, sefydliadau iechyd ac unigolion.

Mae Lesotho wedi ei dynodi’n un o’r gwledydd lleiaf datblygedig gan y Cenhedloedd Unedig. Mae'n wlad fynyddig hardd a’r enw a roddir arni’n lleol yw’r ‘Wlad yn yr Awyr’ neu ‘Wlad y Mynydd’. Mae bron i chwarter ei phoblogaeth yn byw gyda HIV/AIDS a’r disgwyliad oes yw 47, ond trwy weithio mewn partneriaeth gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i helpu plant a theuluoedd i gyflawni eu potensial.

 

“Ym maes iechyd, addysg, amgylchedd a chrefydd mae’r bartneriaeth â Chymru wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth a gobaith i’n pobl."

Kenneth Tsekoa, Gweinidog Materion Tramor Lesotho

Darllenwch fwy

 

Cyfrannu Cadw mewn cysylltiadd